Strona główna / Komitet redakcyjny

Komitet Naukowy Czasopisma:

 • Vasyl Dzhaman (Narodowy Uniwersytet im. J. Fedkowycza w Czerniowcach, Ukraina)
 • Vasile Efros (Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie, Rumunia)
 • Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Polska)
 • Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Polska)
 • Olegas Pustelnikovas (Uniwersytet Kłajpedzki w Kłajpedzie, Litwa)
 • Marin Rusev (Uniwersytet im. Św. Klimenta Ohridskiego w Sofii, Bułgaria)
 • Dmitrij Subetto (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Sankt Petersburgu, Rosja)

Komitet Redakcyjny Czasopisma:

 • Tadeusz Ciupa (Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach)
 • Antoni Jackowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Michał Jasiulewicz (Politechnika Koszalińska w Koszalinie)
 • Iwona Jażewicz (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Ivan Kirviel (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Aleksander Kuczabski (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Ryszard Klimko (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Andrzej Matczak (Uniwersytet Łódzki w Łodzi)
 • Ivan Pirozhnik (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Eugeniusz Rydz (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Adam Wojciechowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Redaktorzy tematyczni Czasopisma:

 • w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej: Aneta Marek (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • w zakresie geografii fizycznej: Marek Majewski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Redaktorzy statystyczni Czasopisma:

 • Tomasz Michalski (Uniwersytet Gdański w Gdańsku)
© Copyright 2012-2017 Słupskie Prace Geograficzne