Strona główna / Komitet redakcyjny

Komitet Redakcyjny Czasopisma:

 • Tadeusz Ciupa (Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach)
 • Antoni Jackowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Michał Jasiulewicz (Politechnika Koszalińska w Koszalinie)
 • Iwona Jażewicz (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Ivan Kirviel (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Ryszard Klimko (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Andrzej Matczak (Uniwersytet Łódzki w Łodzi)
 • Roman Cieśliński (Uniwersytet Gdański w Gdańsku)
 • Ivan Pirozhnik (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Eugeniusz Rydz (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Adam Wojciechowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Komitet Naukowy Czasopisma:

 • Vasyl Dzhaman (Ukraina)
 • Vasile Efros (Rumunia)
 • Stanisław Musielak (Polska)
 • Tadeusz Palmowski (Polska)
 • Olegas Pustelnikovas (Litwa)
 • Marin Rusev (Bułgaria)
 • Dmitrij Subetto (Rosja)
 • Josef Zelenka (Czechy)

Redaktorzy tematyczni Czasopisma:

 • Marek Majewski (w zakresie geografii fizycznej)
 • Anna Wiśniewska (w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej)

Redaktor statystyczny Czasopisma:

 • Tomasz Michalski

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne