Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 2: 2005

.pdf Spis treści


Eugeniusz Rydz
.pdf Dziesięciolecie Instytutu Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku


Eugeniusz Rydz, Mariusz Miedziński
.pdf Kolonizacja turystyczna na przykładzie gminy Ustronie Morskie


Eugeniusz Rydz, Urszula Wirkus
.pdf Współczesne przemiany demograficzno-osadnicze na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Lipnica


Paweł Czapliński
.pdf Efekty restrukturyzacji przemysłu na obszarze byłego województwa słupskiego


Iwona Jażewicz
.pdf Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze w małych miastach Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej


Paulina Szmielińska
.pdf Metody ograniczania bezrobocia oraz planowego oddziaływania na rynek pracy na obszarze Pomorza Środkowego


Wioletta Szymańska
.pdf Zróżnicowanie przestrzenne jakości życia mieszkańców Wałcza w świetle badań ankietowych


Aneta Łojek
.pdf Osiągnięcia Polaków w eksplorowaniu gór wysokich


Mieczysław Banach
.pdf Zmiany jeziora Brzeźno po katastrofie w 1976 roku


Katarzyna Sadowy, Albin Orłowski
.pdf Metoda obliczania współczynnika konwergencji wybranych elementów rzeźby na przykładzie dorzecza Wieprzy, Słupi i Łupawy


Edward Wiśniewski
.pdf Problem drogi odpływu wód z jeziora zaporowego w Kotlinie Warszawskiej podczas fazy leszczyńskiej


Izabela Chlost
.pdf Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych w rejonie Bartoszyc w czasach historycznych


Izabela Chlost
.pdf Uwagi o reżimie wahań zwierciadła wody pierwszego poziomu wód podziemnych na Nizinie Gardnieńsko-Łebskiej w roku hydrologicznym 2003


Dariusz Baranowski
.pdf Dobowe amplitudy temperatury powietrza w Polsce i ich zależność od typów cyrkulacji atmosferycznej (1971-1995)


Grażyna Dederko
.pdf Charakterystyka elementów pogody w Gaci w 2002 roku


Małgorzata Kirschenstein
.pdf Wieloletnie zmiany sum opadów atmosferycznych na wybranych stacjach północno-zachodniej Polski


Mieczysław Pliszka
.pdf Przestrzenne zróżnicowanie usług bankomatowych w województwie pomorskim


Robert Bąk
.pdf Wybrane aspekty problematyki zagrożenia narkomanią młodzieży w Słupsku

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki