Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 3: 2007

.pdf Spis treści


Eugeniusz Rydz, Piotr Mencel
.pdf Rozwój i regres sieci kolejowej na Pomorzu Środkowym
The development and the regress of the train network in Central Pomerania


Iwona Jażewicz
.pdf Zmiany demograficzno-osadnicze na obszarach wiejskich Pomorza Środkowego w latach 1978-2002 na przykładzie gmin położonych na Wysoczyźnie Damnickiej
Demographic and settlement changes in the rural areas of Central Pomerania in years 1978-2002 illustrated by the communes located in Damnica Upland


Wioletta Szymańska
.pdf Rozwój demograficzny miast średniej wielkości na tle przemian ludnościowych regionów nadmorskich (ze szczególnym uwzględnieniem Wałcza, Szczecinka i Lęborka)
The demographic development of middle-size cities in the background of seaside regions' demographic changes (with especial compliance on Wałcz, Szczecinek and Lębork)


Gabriela Czapiewska
.pdf Zagospodarowanie nieprodukcyjnej części majątku popegeerowskiego na Pomorzu Środkowym
Non-productive management of post State Farm's assets in the Middle Pomerania region


Krzysztof Parzych
.pdf Zasięg oddziaływania przestrzennego i społecznego wybranych słupskich liceów ogólnokształcących na tle badań ankietowych
The spatial and social range influence of Słupsk's high schools students on the ground of questionnaire results


Mieczysław Banach
.pdf O zachwianiu procesu ewolucji brzegów zbiornika Włocławek
About the disturbance of bank evolution of reservoir in Włocławek


Mieczysław Banach, Izabela Chlost
.pdf Z badań nad strukturą i właściwościami osadów zbiornika Krzynia
Research on structure and characteristics of sediment of Krzynia's reservoir


Elżbieta Florek, Leszek Łęczyński
.pdf Akumulacja i procesy brzegowe w zbiornikach energetycznych Konradowo i Krzynia na środkowej Słupi
The accumulation and littoral processes in Konradowo and Krzynia reservoirs on middle Słupia River course


Krzysztof Petelski, Ireneusz J. Olszak
.pdf Wiek osadów "wielewskiej wyspy morenowej" na obszarze sandru kościerskiego
Age of sediments of "Wiele morainic island" on Kościerzyna outwash plain


Wiaczesław Władimirowicz Orlienok, Kazimierz Pęcherzewski
.pdf Kaliningradzkie trzęsienie ziemi 21 września 2004 roku
Of the Kaliningrad earthquakes tremors 21 september 2004


Nadieżda Nikołajewna Winogradowa
.pdf Kształtowanie koryta górskiej rzeki w warunkach aktywnych sieli (potoków gruzowo-błotnych) na jej dopływach (na przykładzie rzeki Baksan)
Forming of a bed of a mountain river in conditions of active siels (The Baksan River)


Andrzej Konias
.pdf Okolice Słupska na pierwszym zdjęciu topograficznym Pomorza z lat 1836-1837
Słupsk's surroundings depicted in the first topographic maps of Pomerania Region (1836-1837)


Eugeniusz Rydz, Kamila Niemczyk
.pdf Atrakcyjność turystyczno-wypoczynkowa miasta i gminy Puck oraz jej znaczenie w ruchu turystycznym województwa pomorskiego
The tourist attractiveness of the town and commune of Puck and its influence on the tourism development of the Pomeranian province


Janina Grucza, Katarzyna Grucza
.pdf Kolonizacja turystyczna Pojezierza Kaszubskiego na przykładzie gmin Sierakowice i Sulęczyno
Tourist colonization of Cassubian Lake District on Sierakowice and Sulęczyno communes examples


Krzysztof Strzelecki
.pdf Atrakcyjność krajobrazowa i turystyczna gminy Miastko
Landscape and tourist appeal of Miastko commune


Aneta Łojek
.pdf Obiekty turystyki kwalifikowanej na półwyspie helskim
Institutions of qualified tourism on Hel Peninsula


Albin Orłowski
.pdf Geologia w procesie nauczania w polskim szkolnictwie
The geology in process of teaching at Polish education


Robert Bąk
.pdf Wykorzystanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań młodzieży Słupska w kontekście zagrożenia narkomanią
The usage of free time and interests development of the youth in the city of Słupsk in the light of drug addiction threat

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki