Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 5: 2008

.pdf Spis treści


Gabriela Czapiewska
.pdf Pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej ze środowisk popegeerowskich Pomorza Środkowego
The material assistance for village young people from former state farmland society of the Middle Pomerania region


Paweł Czapliński
.pdf Przesunięcia przestrzenne przemysłu w subregionie słupskim
Industry's spatial displacements in the Słupsk's subregion


Wioletta Szymańska
.pdf Ruch wędrówkowy ludności Lęborka, Szczecinka i Wałcza
Migration of population of Lębork, Szczecinek and Wałcz


Aneta Łojek
.pdf Pionierskie wyczyny Polek na górskich szlakach i skalnych ścianach
Pioneer achievements on mountain routes and rocky slopes


Krzysztof Parzych
.pdf Formy uczestnictwa młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy w ruchu turystycznym
Tourism types of Słupsk and Częstochowa high schools pupils


Anna Wiśniewska
.pdf Dochodowość usług agroturystycznych w gospodarstwach kaszubskiej gminy Brusy
Profitability of agrotouristic services in farms of Kashubian commune Brusy


Wacław Florek
.pdf Czy renaturyzacja koryt rzek przymorskich może stanowić remedium na skutki ich XIX- i XX-wiecznej regulacji?
Can Pomeranian river channels restoration be a remedy for the consequences of their 19th and 20th century regulation?


Krzysztof Strzelecki
.pdf Wisła na mapie Franciszka Floriana Czakiego z drugiej połowy XVIII wieku
Wisła River on the Franciszek Florian Czaki's map from the second half of XVIII century


Dariusz Baranowski
.pdf Warunki klimatyczne Ustki
The climate conditions in Ustka


Mieczysław Pliszka
.pdf Rynek usług kurierskich w Polsce
Courier services market in Poland

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki