Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 10: 2013

.pdf Spis treści


Diana M. Burlibayeva, Almas T. Tleukulov, Christian Opp, Ivan Kirvel
.pdf Changes in hydro-chemical regime characteristics of transboundary Ishim river
Zmiany w hydrochemicznym reżimie charakterystycznym dla transgranicznej rzeki Iszym


Iwona Jażewicz, Eugeniusz Rydz
.pdf Kościoły maryjne w przestrzeni sakralnej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
Marian churches in the sacred space of Koszalin-Kołobrzeg Diocese


Ivan Kirvel, Daria Shvedovskaya, Piotr Shvedowskii, Aleksander Volchak
.pdf Ocena ekologiczna optymalnego funkcjonowania systemów naturalnych i antropogenicznych
Ecological evaluation of optimal functioning of natural and anthropogenic systems


Ivan Kirvel, Daria Shvedovskaya, Piotr Shvedowskii, Aleksander Volchak
.pdf Prognozy i optymalizacje bezpieczeństwa ekologicznego oraz funkcjonowanie systemów gospodarczo-przyrodniczych i antropogenicznych
Forecasts and optimization of ecological security and functioning of economicnatural and anthropogenic systems


Aneta Marek
.pdf Atrakcje turystyczne Czeskiego Raju
Tourist attractions of Bohemian Paradise


Aneta Marek
.pdf Pasmo Hindukusz jako cel eksploracji polskiej w latach 1960-1983
Hindu Kush range as a destination of the Polish exploration in 1960-1983


Mariusz Miedziński
.pdf Koncentracja ruchu turystycznego w Polsce w latach 2011 i 2012 z uwzględnieniem nadmorskiego regionu turystycznego
The concentration of tourist traffic in Poland 2011 and 2012, including the coastal tourist region


Krzysztof Parzych
.pdf Analiza uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju agroturystyki na obszarze Kociewia
The analysis of the rural tourism development in the Kociewie area


Krzysztof Parzych
.pdf Ocena potencjału walorów turystycznych przyrodniczych i antropogenicznych dorzeczy Słupi i Łupawy
The evaluation of the natural and anthropogenic values of Słupia and Łupawa basin


Wioletta Szymańska, Aleksandra Zienkiewicz
.pdf Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia na przykładzie mieszkańców powiatu słupskiego
The socio-economic results of unemployment on population of the Słupsk district

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki