Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 12: 2015

.pdf Spis treści


Gabriela Czapiewska
.pdf Rola i znaczenie sieci obszarów wiejskich w rozwoju pomorskich wsi
Role and importance of rural areas networks in the development of Pomeranian villages


Wacław Florek, Kamil Bereza, Iwona Pasamonik
.pdf Próba oceny tempa abrazji nadbrzeża Zatoki Usteckiej w latach 2000-2006
The rate of onshore erosion in the Ustecka Bay in years 2000-2006 – an attempt of estimation


Anna Kibych, Paweł Czapliński
.pdf Problem różnorodności kulturowej w geografii
The problem of cultural diversity in geography


Aneta Marek
.pdf Himalaje jako kierunek geograficzny polskich wypraw wysokogórskich do 1989 roku
Himalaya as the geographic direction of Polish high mountain expeditions until 1989


Aneta Marek
.pdf Zagospodarowanie turystyczne i ruch turystyczny w rejonie Mont Blanc
The tourist development and tourist traffic in the Mont Blanc area


Łukasz Marszałek
.pdf Rozwój turystyki pieszej w regionie słupskim w latach 2005-2014 na przykładzie działalności Klubu Turystów Pieszych "Mikołajek"
The development of hiking tourism in the Słupsk region between 2005 and 2014 on the basis of the activities of "Mikołajek" – the Hiking Tourists Club


Krzysztof R. Mazurski
.pdf Turystyka jako szansa gospodarki Gwinei-Bissau
Tourism as the chance for economy of Guinea-Bissau


Mariusz Miedziński
.pdf Rozwój przestrzeni turystycznej i układu komunikacyjnego nadmorskiego obszaru funkcjonalnego Kołobrzeg – zarys historyczny – stan obecny – perspektywy
The development of space tourism and communication system of the seaside functional area of Kołobrzeg – historical overview – current situation – perspectives


Denis V. Nikityuk, Konstantin K. Krasovsky
.pdf Formation of the Brest regional tourist cluster
Kształtowanie się brzeskiego regionalnego klastra turystycznego


Krzysztof Parzych
.pdf Uwarunkowania funkcjonowania wędkarstwa w powiecie starogardzkim. Studium przypadku jeziora Jelonek
Determinants of angling tourism in the Starogard district. The example of the Jelonek Lake


Krzysztof Parzych
.pdf Wybrane uwarunkowania ruchu turystycznego w miejscowości nadmorskiej Łazy
The selected determinants of the tourist development in the seaside destination of Łazy

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki