Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 13: 2016

.pdf Spis treści


Jan Łukaszewicz
.pdf Przebieg zjawisk lodowych na rzece Słupi w latach 1960-2013
The process of the ice phenomenon on the Słupia River in 1960-2013


Ivan Kirvel, Aleksander Volchek, Sergiey Parfomuk
.pdf Wpływ zmian klimatu na reżim hydrologiczny małych rzek Polesia na przykładzie rzeki Jasielda
The impact of climate change on the hydrological regime of small rivers of Polesie on the example of River Jasielda


Anna Wiśniewska
.pdf Świadomość ekologiczna społeczności lokalnej na przykładzie "zielonej gminy" Smołdzino
The local community’s environmental awareness on the example of Smołdzino "Green Commune"


Ivan Pirozhnik
.pdf Migracje zewnętrzne jako czynnik bezpieczeństwa demograficznego Białorusi
External migration as the factor of demographic safety of Belarus


Arkadiusz Wróżek
.pdf Specyfika i rozwój polskiego rynku lotniczych połączeń czarterowych
Specificity and development of the Polish air charter market


Aneta Marek
.pdf Andy jako rejon eksploracji górskiej Polaków do 1989 r.
The Andes as a region of Polish mountain exploration up to 1989


Aneta Marek, Jitka Vavrušková, Marek J. Battek
.pdf Formy ochrony przyrody w Republice Czeskiej
The forms of nature protection in the Czech Republic


Zbigniew Piepiora, Michał Brzywcz
.pdf Powodzie w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze – aspekt przestrzenny
Floods in precinct Maciejowa in Jelenia Góra – spatial aspect


Zbigniew Piepiora, Michał Brzywcz
.pdf Przeciwdziałanie skutkom powodzi w Jeleniej Górze
Counteracting flood effects in Jelenia Góra


Łukasz Marszałek
.pdf Piesza wycieczka szkolna jako narzędzie w edukacji regionalnej
School walking trip as a tool in regional education


Gabriela Czapiewska
.pdf Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w regionie pomorskim
Support to less favoured areas in the Pomerania region

Dmitry Ivanov
.pdf Chronology of micromammal assemblages on the territory of Belarus in the Late Glacial and Holocene
Chronologia zespołów mikrossaków na terytorium Białorusi w późnym glacjale i holocenie


Wioleta Szymańska, Tomasz Michalski
.pdf Wyzwania dla samorządów lokalnych w zakresie opieki zdrowotnej w świetle współczesnych problemów demograficznych – przypadek Gdyni
The challenges for local governments in the field of health care in the light of contemporary demographic problems – the case of Gdynia

Krzysztof Strzelecki
.pdf Wykorzystanie aplikacji MapAnalyst w badaniu dawnych map
Using MapAnalyst application in study of old maps

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki