Strona główna / Słupskie Prace Geograficzne Nr 18: 2021

foto nr 18/2021.pdf Słupskie Prace Geograficzne nr 18Wacław Florek, Marek Majewski
.pdf ELEMENTY GEOTURYSTYCZNE NA SZLAKU PIASTOWSKIM
GEOTOURISM ELEMENTS ON PIAST’S TRAIL


Igor Gopchak, Tеtiana Basiuk, Artem Yatsyk, Oleksandr Yatsyk
.pdf ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC LOAD ON THE STOKHID RIVER BASIN
OCENA OBCIĄŻENIA ANTROPOGENICZNEGO NAD DORZECZEM RZEKI STOKHID


Nurgul Janaliyeva
.pdf STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOILS OF THE COASTAL ZONE OF THE CASPIAN SEA IN THE AREA OF THE SUBURB OF AKTAU
BADANIE CHARAKTERYSTYKI WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH GLEB STREFY PRZYBRZEŻNEJ MORZA KASPIJSKIEGO NA PRZEDMIEŚCIACH MIASTA AKTAU


Ivan Kirvel, Oleksandr Lukash
.pdf THE VEGETATION OF CHANNELS AND FLOODPLAINS OF SŁUPIA (POLAND) AND STRIZHEN (UKRAINE) RIVERS IN URBANIZED TERRITORIES
ROŚLINNOŚĆ KANAŁÓW I TERAS ZALEWOWYCH RZEK SŁUPI (POLSKA) I STRIZHEN (UKRAINA) NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH


Saveli Kuzmin, Aliaksei Babko
.pdf ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF THE OBSOLETE PESTICIDE DUMPS LOCATED IN THE BELARUSIAN PART OF THE ZAPADNAYA DVINA RIVER BASIN
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYSYPISK PRZESTARZAŁYCH PESTYCYDÓW, POŁOŻONYCH W CZĘŚCI BIAŁORUSKIEJ DORZECZA RZEKI ZAPADNAYA DVINA


Левкевич В.Е., Бузук А.В., Миканович Д.С.
.pdf УСТОЙЧИВОСТЬ ВЕРХОВЫХ ОТКОСОВ И БЕРЕГОВ ВОДОХРАНИЛИЩ С ДЕФОРМИРОВАННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ВНУТРИВОДОЕМНЫХ ТЕЧЕНИЙ
OSTEADINESS OF UPPER SLOPES OF PROTECTING DAMS AND COASTAL SLOPES WITH DEFORMED REINFORCED CONCRETE ANCHORS UNDER CONDITIONS DEVELOPMENT OF INTRA-AQUATIC CURRENTS


Marina V. Luksha, Aliaksei A. Novik
.pdf FEATURES OF SYNOPTIC PROCESSES OF WINTER THUNDERSTORMS ON THE TERRITORY OF THE MINSK REGION IN A CHANGING CLIMATE
CHARAKTERYSTYKA SYNOPTYCZNYCH PROCESÓW BURZ ZIMOWYCH NA TERYTORIUM OBWODU MIŃSKIEGO W ZMIENIAJĄCYM SIĘ KLIMACIE


Mariusz Miedziński, Agata Górniak
.pdf OBIEKTY SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I KOŁOBRZEGU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO „UKIEL” W OLSZTYNIE I OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „CZTERY PORY SPORTU” W KOŁOBRZEGU
SPORT AND RECREATION FACILITIES IN OLSZTYN AND KOŁOBRZEG WITH PARTICULAR ATTENTION TO THE “UKIEL” RECREATION AND SPORTS CENTER IN OLSZTYN AND THE “FOUR SEASONS OF SPORTS” SPORT AND RECREATION CENTER IN KOŁOBRZEG


Adam Robert Parol
.pdf PRZEMIANY W OFERCIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI SŁUPSKA
CHANGES IN AN OFFER OF AN URBAN TRANSPORT NETWORK IN THE SOUTH-EASTERN PART OF SŁUPSK


Jola Tomiczková, Artur Zieliński
.pdf POTENCJAŁ TURYSTYCZNY MIASTA KIELCE
TOURIST POTENTIAL OF THE CITY OF KIELCE


Иван Зубкович, Виталий Мартынюк
.pdf ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ САПРОПЕЛЯ ОЗЕРА МШАНОЕ (ВОЛЫНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ)
THE GEOECOLOGICAL FEATURES AND RESOURCES POTENTIAL OF SAPROPEL OF MSHANOE LAKE (VOLYN POLESIE)

© Copyright 2012-2022 Słupskie Prace Geograficzne
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki